Kancelaria parafialna czynna w godzinach:

 

poniedziałek 16.00 - 17.30

wtorek 9.00 - 10.00; 16.00 - 17.30

środa 16.00 - 17.30

czwartek 16.00 - 17.30

piątek 16.00 - 17.30

sobota 9.00 - 10.00

w święta i uroczystości kościelne i państwowe kancelaria nieczynna.

 

POZA GODZINAMI PRZYJMUJE SIĘ:

- zgłoszenia do chorych

- sprawy związane z obrzędem pogrzebu

- sprawy pilne

 

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH
DO SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH I KATOLICKIEGO POGRZEBU


CHRZEST
- akt urodzenia dziecka (odpis)
- wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
- dane o rodzicach chrzestnych (imiona i nazwiska, wyznanie, wiek, adres)
- zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

- pozwolenie od właściwego Proboszcza, jeśli dziecko jest spoza parafii


MAŁŻEŃSTWO
- aktualne tj. z datą do 3. miesięcy wstecz, metryki chrztu
- dowody osobiste
- ostatnie świadectwo katechizacji
- świadectwo bierzmowania
- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne do ślubu konkordatowego) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek małżeński

-zaświadczenie o ukończeniu poradnictwa rodzinnego


POGRZEB
- akt zgonu
- karta zgonu
- zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej) w szpitalu wystawia kapelan Szpitala